Pasování na školáky

Na konci školního roku pasujeme přeškoláky na školáky. 

 

 

Děti si domů odnášejí Svoji knihu kreslení, kde si ukládají pracovní listy a jiné práce za celou dobu docházky do MŠ. Rodiče tak mohou vidět pokroky a vývoj svého dítěte, vidí, co se jejich dítě v MŠ naučilo, s čím se setkalo.