Zájmové činnosti

 • Podzimní procházka

  Zpívala si vlaštovička, že je konec léta
  odlet ptactva, změny v přírodě
   

 • Hledám, hledám míč

  Co je co, jaké je to? ( geometrické tvary, označení rozměrů) Barevný svět – barvy a odstíny v našem okolí Vím, co k čemu patří, kolik je to ( významové kategorie, pravolevá orientace, manipulace, přiřazování)
   

 • Kdo jsem a kde žiji

  Místo, kde žiji - moje vesnice a okolí

  Naše rodina – u nás doma, koho máme rádi

  Co dělají táta s mámou – práce dospělých

   

 • Z pohádky do pohádky

  Jak to bylo pohádko? ( Vím, co je to za pohádku)
  Hrajeme si na divadlo
  Máme rádi knihy
   

 • Advent

  Brzy přijde Mikuláš
  Vánoce se blíží
  Kdy už bude štědrý den?
   

 • To je všude krásně bílo

  Nový rok, tři králové 
  Mrzne a mrzne a mrzne 
  Zimní hry a sporty 
  Lesní zvěř v zimě 
  Ptáci v zimě

   

 • Svět kolem mě

  Hádej, hádej hádači 
  Adélka je nemocná (péče o své zdraví, ochrana před úrazem) 
  Od rána až do večera (co si oblékáme, obouváme, co rádi jíme, - u nás doma, naše rodina) 
  Z čeho je to? (Vlastnosti materiálů) 
  Různé tvary- co je hranaté, kulaté špičaté, co je dlouhé – krátké, cesty a labyrinty. 
  Šla muzika do světa – hudební nástroje

   

 • Jaro se probouzí

  Přijel kmotr z Poličky - jarní hry, jaro na zahradě, pracovní nástroje na zahradě, počasí, změny v přírodě
  Jaro probouzí stromy a zvířata
  Velikonoce - svátky jara
  Máj, zelená se háj
  Jarní květiny. Pojďte se mnou na dvůr

   

 • Těšíme se na prázdniny

  Jedeme do Prahy- rozdíly: město, vesnice. Dopravní prostředky, signalizace na semaforu, dopravní značky, přechod pro chodce. 
  Všechny děti mají svátek – všichni jsme stejní a přece jiní 
  Těšíme se do školy 
  Pojďte se mnou do ZOO 
  Indiánské léto 
  Rozkvetlá louka – Hmyz, plazi, obojživelníci, znaky léta. (Téma vhodné svým rozsahem na dva týdny.)

   

 • Jazykové chvilky s angličtinou

  Dítě poznává, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

   

   

 • Environmentální činnosti

  Zdravé prostředí je hodnota, se kterou se děti v MŠ pravidelně setkávají.Poznávají, které stránky mohou být zahrnuty pod tento pojem. Uplatňujeme metodu prožitkového učení, kdy se daným tématem zabýváme z různých pohledů, kdy se vše vzájemně prolíná a dítě vše skutečně prožije. K tématu se vracíme v písních, říkadlech, vyrábíme při pracovních činnostech, malujeme, znovu si povídáme.Vdětech pak prožitek zůstává trvaleji.

 • Integrované bloky

  V průběhu integrovaných bloků se děti setkávají se základními požadavky na vzdělávání pro děti v předškolním věku. Bloky umožňují nabízet dětem nejrůznější činnosti, kdy vycházíme z přirozených vzdělávacích potřeb dětí, z touhy poznávat nové.