Rozloučení s předškoláky

Kreslení na asfalt a Moje knížka...

Kreslili jsme na asfalt. Naše kresby jsme vyhodnotili. Děti dostaly sladkou odměnu. Odnášely si domů  Knížku kreslení, kterou si děti samy vyzdobily a  umístily  si do ní všechny pracovní listy za celou dobu docházky. Rodiče tak mouho vidět posuny ve vzdělávání svého dítěte.