Integrované bloky

V průběhu integrovaných bloků se děti setkávají se základními požadavky na vzdělávání pro děti v předškolním věku. Bloky umožňují nabízet dětem nejrůznější činnosti, kdy vycházíme z přirozených vzdělávacích potřeb dětí, z touhy poznávat nové.

 

Děti si osvojují poznatky v reálných souvislostech. Tento způsob propojení je pro děti přirozeně motivující. Naše integrované bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Integrované bloky představují základní vzdělávací nabídku naší školy.